Skip to content

Fighting Patriarchy with pen and in politics

फागुन २ गते शुक्रबार ४ बजे

१ घण्टाको अन्तर्क्रिया कार्यक्रम

५ देखि ६ बजेसम्म शिल्पी परिसरमा संगीतिक साँझ

प्रवेश: निशुल्क